ČSÚ: Investice do výzkumu a vývoje byly rekordní

Český výzkum a vývoj zaznamenal v roce 2018 dynamický nárůst. Výdaje meziročně vzrostly o 12,3 mld. Kč a překonaly stomiliardovou hranici.

Český výzkum a vývoj zaznamenal v roce 2018 dynamický nárůst. Výdaje meziročně vzrostly o 12,3 mld. Kč a překonaly stomiliardovou hranici. Rostl i počet výzkumníků.

Podniky, český stát a Evropská unie vynaložily v roce 2018 na výzkum a vývoj prováděný na našem území celkem 102,8 mld. Kč. „Ve vztahu k HDP vzrostly tyto výdaje na 1,93 % a Česko se tak opět přiblížilo k průměru EU,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Přesto stále zaostáváme za sousedním Rakouskem a Německem, které společně se Švédskem a Dánskem jako jediné země EU vydávají na výzkum a vývoj více než 3 % svého HDP.

K meziročnímu 14% nárůstu celkových výdajů na výzkum a vývoj přispěly všechny zdroje financování. Nicméně největší měrou se o tento nárůst zasloužily podnikatelské zdroje, z nichž se v roce 2018 vynaložilo na tuto činnost téměř 60 mld. Kč. Podniky investují především do vlastního vnitropodnikového výzkumu a vývoje.

Celkové výdaje na výzkum a vývoj v roce 2018
Celkové výdaje na výzkum a vývoj v roce 2018

Podíl českého státu na výzkumu a vývoji

Na financování domácího výzkumu a vývoje se český stát v posledních letech podílí přibližně z jedné třetiny. „Ze státního rozpočtu bylo v roce 2018 vynaloženo rekordních 35 miliard korun. To je o 3,8 miliardy více než tomu bylo v roce 2017,“ říká Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Největší část prostředků stát v roce 2018 směřoval do výzkumu a vývoje prováděného na veřejných vysokých školách (15,9 mld. Kč) a v jednotlivých ústavech Akademie věd ČR (10,0 mld. Kč). Podniky ve stejném roce obdržely z veřejných zdrojů na výzkum a vývoj o půl miliardy více než v roce předchozím, 4,5 mld. Kč.

Na konci roku 2018 se u nás výzkumem a vývojem zabývalo 113,5 tis. osob, které se této činnosti věnovaly na plný či částečný úvazek. Za posledních pět let jejich počet vzrostl přibližně o 20 tisíc. Dlouhodobě mezi nimi nacházíme méně žen než mužů. V roce 2018 se jednalo o 35 tisíc žen. V podnicích bylo v roce 2018 mez pracovníky ve výzkumu a vývoji pouze 17 % žen. Na vysokých školách to bylo 42 % a ve vládním sektoru téměř polovina.

Kde se nejvíce spotřebovávají výdaje na výzkum a vývoj?

Více než třetina výdajů se dlouhodobě spotřebovává hlavním městě Praze, v roce 2018 to bylo 36,9 mld. Kč. S velkým odstupem pak následují kraj Jihomoravský a Středočeský. Každý s přibližně 16% podílem na celkových výdajích na oblast výzkumu a vývoje v Česku. „V ukazateli podílu výdajů na výzkum a vývoj na HD dosahuje dlouhodobě nejlepšího výsledku Jihomoravský kraj s téměř 3 % HDP. Více než 2,5 krajského HDP se na tyto výdaje vynakládá ještě v Praze a ve Středočeském kraji,” dodává Marek Štampach z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Více informací naleznete na webu ČSÚ

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.