Klávesové zkratky MacBook

Apple MacBook
Apple MacBook

Stisknutím určité kombinace kláves můžete provádět akce, ke kterým běžně potřebujete myš, trackpad nebo jiné vstupní zařízení.

Klávesové zkratky Mac

Klávesové zkratky Mac se používají tak, že podržíte jednu nebo více modifikačních kláves a zároveň stisknete poslední uvedenou klávesu. Například u zkratky Command-C (kopírovat) podržíte Command, stiskněte C a potom obě klávesy uvolníte. Nabídky a klávesnice Macu často používají symboly pro určité klávesy. Patří mezi ně tyto modifikační klávesy:

  • Command ⌘
  • Shift ⇧
  • Alt ⌥
  • Control ⌃
  • Caps Lock ⇪
  • Fn

Používáte-li klávesnici určenou pro PC s Windows, používejte místo klávesy Command klávesu s logem Windows. Některé klávesnice a klávesové zkratky Macu používají speciální klávesy na horním řádku, které obsahují ikony pro změnu hlasitosti, jasu a ovládání dalších funkcí. Funkci provedete stisknutím klávesy s ikonou. Případně můžete zároveň s ní stisknout klávesu Fn, abyste ji použili jako klávesu F1, F2, F3 nebo další standardní funkční klávesy.

TIP! Pokud hledáte obecné Klávesové zkratky a znaky na klávesnici na jiných zařízeních než je Apple, tak je naleznete zde!

Další informace o klávesových zkratkách najdete v nápovědě používané aplikace. Každá aplikace může mít jiné klávesové zkratky a zkratky, které fungují v jedné aplikaci, nemusejí fungovat v jiné.

Vyjímání, kopírování, vkládání a další zkratky Macu

          ZkratkaPopis
Command-XVyjmout: Odebere vybranou položku a zkopíruje ji do stránky.
Command-CKopírovat: Zkopíruje vybranou položku do schránky. Zkratka funguje i pro soubory ve Finderu.
Command-VVložit: Vloží obsah schránky do otevřeného dokumentu nebo aplikace. Zkratka funguje i pro soubory ve Finderu.
Command-ZOdvolat akci: Vrátí zpět předchozí příkaz. Stisknutím Command-Shift-Z pak můžete Opakovat akci, čímž zrušíte předchozí odvolání. V některých aplikacích je možné odvolat a opakovat i více příkazů po sobě.
Command-AVybrat všechny položky.
Command-FHledat: Otevře okno Hledat nebo najde text v dokumentu.
Command-GHledat znovu: Najde další výskyt nalezené položky. K předchozímu nalezenému výskytu se vrátíte stisknutím Command-Shift-G.
Command-HSkrýt: Skryje všechna okna aplikace v popředí. Chcete-li zobrazit jen aplikaci v popředí a všechny ostatní skrýt, stiskněte Command-Alt-H.
Command-MMinimalizovat přední okno do Docku. Chcete-li minimalizovat všechna okna aplikace v popředí, stiskněte Command-Alt-M.
Command-NNový: Otevře nový dokument nebo okno.
Command-OOtevřít vybranou položku nebo dialogové okno pro otevření souboru.
Command-PTisknout aktuální dokument.
Command-SUložit aktuální dokument.
Command-WZavřít okno v popředí. Chcete-li zavřít všechna okna aplikace, stiskněte Command-Alt-W.
Command-QUkončit aplikaci.
Alt-Command-EscVynutit ukončení: Vyberte aplikaci, kterou chcete vynuceně ukončit. Anebo stiskněte Command-Shift-Alt-Esc a podržte je na 3 vteřiny, čímž vynutíte ukončení jen aplikace v popředí.
Command-mezerníkSpotlight: Zobrazí nebo skryje pole hledání Spotlight. Chcete-li otevřít hledání Spotlight z okna Finderu, stiskněte Command-Alt-mezerník. Pokud používáte více vstupních zdrojů pro psaní v různých jazycích, tyto klávesové zkratky mění vstupní zdroj, místo aby zobrazily Spotlight.
MezerníkRychlý náhled: Otevře Rychlý náhled vybrané položky.
Command-TabPřepnout aplikace: Přepínání na další otevřené aplikace, postupně podle toho, které jste použili naposledy.
Shift-Command-Vlnovka (~)Přepnout okna: Přepínání na další otevřené okno aplikace v popředí, postupně podle toho, které jste použili naposledy.
Shift-Command-3Snímek obrazovky: Pořídí snímek celé obrazovky. Další informace o klávesových zkratkách snímků obrazovky.
Command-čárka (,)Předvolby: Otevře předvolby aplikace v popředí.

Zkratky pro spánek, odhlášení a vypnutí MacBooku

               ZkratkaPopis
Tlačítko napájeníStisknutím Mac zapnete nebo probudíte ze spánku.
Podržením na 1,5 sekund v době, kdy je Mac probuzený, zobrazíte dialogové okno s nabídkou restartovat, uspat nebo vypnout. Jestliže nechcete 1,5 sekundy čekat, stiskněte Control-Tlačítko napájení nebo Control-Vysunutí disku  .
Podržením na 5 sekund vynutíte vypnutí Macu.
Control-Command-Tlačítko napájeníVynuceně Mac restartuje.
Control-Shift-(Tlačítko napájení nebo Vysunutí disku )Přepne displej do režimu spánku.
Control-Command-Vysunutí disku Ukončí všechny aplikace a potom Mac restartuje. Jsou-li v některém dokumentu neuložené změny, zobrazí se dotaz, zda je chcete uložit.
Control-Alt-Shift-(Tlačítko napájení nebo Vysunutí disku )Ukončí všechny aplikace a potom Mac vypne. Jsou-li v některém dokumentu neuložené změny, zobrazí se dotaz, zda je chcete uložit.
Shift-Command-QOdhlásí vás od aktuálního uživatelského účtu macOS. Budete požádáni o potvrzení.
Alt-Shift-Command-QOkamžitě vás odhlásí od aktuálního uživatelského účtu macOS bez žádosti o potvrzení.

Klávesové zkratky dokumentů v Macu

               ZkratkaPopis
Command-BZvýrazní vybraný text tučně, nebo u něj zruší tučné zvýraznění.
Command-IZvýrazní vybraný text kurzívou, nebo u něj zruší kurzívu.
Command-UPodtrhne vybraný text, nebo u něj zruší podtržení.
Command-TZobrazí nebo skryje okno Písma.
Command-DV dialogovém okně Otevřít nebo Uložit vybere plochu.
Control-Command-DZobrazí nebo skryje definici vybraného slova.
Shift-Command-Dvojtečka (:)Zobrazí okno Pravopis a gramatika.
Command-středník (;)Zkontroluje v dokumentu pravopis.
Alt-DeleteSmaže slovo vlevo od kurzoru.
Control-HSmaže znak vlevo od kurzoru. Místo toho můžete také použít klávesu Delete.
Control-DSmaže znak vpravo od kurzoru. Místo toho můžete také použít zkratku Fn-Delete.
Fn-DeleteSmaže znak vpravo od kurzoru na klávesnicích, které nemají klávesu Smazat vpřed  . Místo toho můžete také použít zkratku Control-D.
Control-KSmaže text mezi kurzorem a koncem řádku nebo odstavce.
Command-DeleteV dialogovém okně obsahujícím tlačítka Smazat nebo Neukládat vyberte Smazat nebo Neukládat.
Fn-šipka nahoruPage Up: Posune obrazovku o stránku nahoru.
Fn-šipka dolůPage Down: Posune obrazovku o stránku dolů.
Fn-šipka dolevaHome: Posune obrazovku na začátek dokumentu.
Fn-šipka dopravaEnd: Posune obrazovku na konec dokumentu.
Command-šipka nahoruPřesune kurzor na začátek dokumentu.
Command-šipka dolůPřesune kurzor na konec dokumentu.
Command-šipka dolevaPřesune kurzor na začátek řádku.
Command-šipka dopravaPřesune kurzor na konec řádku.
Alt-šipka dolevaPřesune kurzor na začátek předchozího slova.
Alt-šipka dopravaPřesune kurzor na konec následujícího slova.
Shift-Command-šipka nahoruOznačí text mezi kurzorem a začátkem dokumentu.
Shift-Command-šipka dolůOznačí text mezi kurzorem a koncem dokumentu.
Shift-Command-šipka dolevaOznačí text mezi kurzorem a začátkem řádku.
Shift-Command-šipka dopravaOznačí text mezi kurzorem a koncem řádku.
Shift-šipka nahoruRozšíří výběr textu až k nejbližšímu znaku na stejném místě svisle o řádek výš.
Shift-šipka dolůRozšíří výběr textu až k nejbližšímu znaku na stejném místě svisle o řádek níž.
Shift-šipka dolevaRozšíří výběr textu o jeden znak doleva.
Shift-šipka dopravaRozšíří výběr textu o jeden znak doprava.
Alt-Shift-šipka nahoruRozšíří výběr textu na začátek odstavce, při dalším stisknutí pak na začátek předchozího odstavce a tak dále.
Alt-Shift-šipka dolůProtáhne výběr textu na konec odstavce, při dalším stisknutí pak na konec dalšího odstavce a tak dále.
Alt-Shift-šipka dolevaRozšíří výběr textu na začátek slova, při dalším stisknutí pak na začátek předchozího slova a tak dále.
Alt-Shift-šipka dopravaRozšíří výběr textu na konec slova, při dalším stisknutí pak na konec dalšího slova a tak dále.
Control-APřesune kurzor na začátek řádku nebo odstavce.
Control-EPřesune kurzor na konec řádku nebo odstavce.
Control-FPřesune kurzor o jeden znak dopředu.
Control-BPřesune kurzor o jeden znak dozadu.
Control-LZarovná kurzor nebo výběr na střed viditelné oblasti.
Control-PPosune kurzor o řádek výš.
Control-NPosune kurzor o řádek níž.
Control-OVloží za kurzor nový řádek.
Control-TZamění znak za kurzorem za znak před kurzorem.
Command-levá složená závorka ({)Zarovnání doleva.
Command-pravá složená závorka (})Zarovnání doprava.
Shift-Command-svislá čára (|)Zarovnání na střed.
Alt-Command-FPřejde na pole Hledání.
Alt-Command-TZobrazí nebo skryje v aplikaci řádek nabídek.
Alt-Command-CKopírovat styl: Zkopíruje nastavení formátování vybrané položky do schránky.
Alt-Command-VVložit styl: Použije zkopírovaný styl na vybranou položku.
Alt-Shift-Command-VVložit a použít styl: Vloží položku a použije na ní styl okolního kontextu.
Alt-Command-IOtevře nebo skryje okno Inspektor.
Shift-Command-PVzhled stránky: Zobrazí okno, ve kterém můžete vybrat nastavení dokumentu.
Shift-Command-SZobrazí dialogové okno Uložit jako, nebo zduplikuje aktuální dokument.
Shift-Command-
Znak mínus (-)
Zmenší velikost vybrané položky.
Shift-Command-
Znak plus (+)
Zvětší velikost vybrané položky. Stejnou funkci provádí i příkaz Command-rovnítko (=).
Shift-Command-
Otazník (?)
Otevře nabídku Nápověda.

Klávesové zkratky Finder na Macu od Applu

          ZkratkaPopis
Command-DDuplikuje vybrané soubory.
Command-EVysune vybraný disk nebo svazek.
Command-FZahájí z okna Finderu hledání Spotlight.
Command-IZobrazí okno Informace pro vybraný soubor.
Shift-Command-COtevře okno Počítač.
Shift-Command-DOtevře složku Plocha.
Shift-Command-FOtevře okno Všechny mé soubory.
Shift-Command-GOtevře okno Otevřít složku.
Shift-Command-HOtevře složku Plocha aktuálního uživatelského účtu macOS.
Shift-Command-IOtevře iCloud Drive.
Shift-Command-KOtevře okno Síť.
Alt-Command-LOtevře složku Stahování.
Shift-Command-OOtevře složku Dokumenty.
Shift-Command-ROtevře složku AirDrop.
Shift-Command-TPřidá vybranou položku Finderu do Docku (OS X Mountain Lion nebo novější)
Control-Shift-Command-TPřidá vybranou položku Finderu do Docku (OS X Mavericks nebo novější)
Shift-Command-UOtevřete složku Utility.
Alt-Command-DZobrazí nebo skryje Dock. Zkratka obvykle funguje, i když zrovna nejste ve Finderu.
Control-Command-TPřidá vybranou položku na boční panel (OS X Mavericks nebo novější).
Alt-Command-PV oknech Finderu zobrazí nebo skryje panel Cesta.
Alt-Command-SV oknech Finderu zobrazí nebo skryje boční panel.
Command-lomítko (/)V oknech Finderu zobrazí nebo skryje panel Stav.
Command-JOtevře okno Volby vzhledu.
Command-KOtevře okno Připojit k serveru.
Command-LVytvoří zástupce vybrané položky.
Command-NOtevřete nové okno Finderu.
Shift-Command-NVytvoření nové složky.
Alt-Command-NVytvoří novou dynamickou složku.
Command-RZobrazí soubor, na který vybraný zástupce odkazuje.
Command-TZobrazí nebo skryje řádek panelů, když je v aktuálním okně Finderu otevřený jeden panel.
Shift-Command-TZobrazí nebo skryje panel Finderu.
Alt-Command-TZobrazí nebo skryje panel nástrojů, když je v aktuálním okně Finderu otevřený jeden panel.
Alt-Command-VPřesunout: Přesune soubory ve schránce z jejich původního umístění do aktuálního umístění.
Alt-Command-YZobrazí Rychlý náhled prezentace z vybraných souborů.
Command-YZobrazí Rychlý náhled vybraných souborů.
Command-1Zobrazí položky v okně Finderu jako ikony.
Command-2Zobrazí položky v okně Finderu jako seznam.
Command-3Zobrazí položky v okně Finderu jako sloupce.
Command-4Zobrazí položky v okně Finderu jako Cover Flow.
Command-levá hranatá závorka ([)Přejde na předchozí složku.
Command–pravá hranatá závorka (])Přejde na následující složku.
Command-šipka nahoruOtevře složku nadřazenou otevřené složce.
Command-Control-šipka nahoruOtevře složku nadřazenou otevřené složce v novém okně.
Command-šipka dolůOtevře vybranou položku.
Command-Mission ControlZobrazí plochu. Zkratka funguje, i když nejste ve Finderu.
Command-zvýšit jasZapne nebo vypne režim cílového displeje.
Command-snížit jasZapne nebo vypne zrcadlení displeje, pokud je váš Mac připojený k více než jednomu displeji.
Šipka dopravaOtevře vybranou složku. Zkratka funguje jen v zobrazení seznamu.
Šipka dolevaZavře vybranou složku. Zkratka funguje jen v zobrazení seznamu.
Alt-dvojité kliknutíOtevře složku v samostatném okně a zavře aktuální okno.
Command-dvojité kliknutíOtevře složku na samostatném panelu nebo v samostatném okně.
Command-DeletePřesune vybranou položku do Koše.
Shift-Command-DeleteVysype koš.
Alt-Shift-Command-DeleteVysype Koš bez potvrzení.
Command-YZobrazí Rychlý náhled souborů.
Alt-zvýšit jasOtevře okno předvoleb Monitory. Zkratka funguje s oběma klávesami jasu.
Alt-Mission ControlOtevře okno předvoleb Mission Control.
Alt-zvýšit hlasitostOtevře okno předvoleb Zvuk. Zkratka funguje s jakoukoli klávesou hlasitosti.
Klávesa Command při přetahováníPřesune přetahovanou položku na jiný svazek nebo do jiného umístění. Kurzor se během přetahování změní.
Klávesa Alt při přetahováníZkopíruje přetahovanou položku. Kurzor se během přetahování změní.
Alt-Command během přetaženíVytvoří zástupce přetahovaného souboru. Kurzor se během přetahování změní.
Kliknutí na rozbalovací trojúhelník s podrženou klávesou AltOtevře všechny složky ve vybrané složce. Zkratka funguje jen v zobrazení seznamu.
Kliknutí na název okna s podrženou klávesou CommandZobrazí složky, které obsahují otevřenou složku.

Více informací na: https://support.apple.com/cs-cz/HT201236

TIP! Pokud hledáte Klávesové zkratky a znaky na klávesnici, tak je naleznete zde!

Klávesové zkratky MacBook
3 (5) 100% Celkem hodnocení

KOMENTÁŘE

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.