Nové odborné zkoušky v pojišťovnictví mají zelenou: ČAP a EFPA dokončily databázi otázek

Nové odborné zkoušky z pojišťovnictví pro pojišťovací zprostředkovatele
Nové odborné zkoušky z pojišťovnictví pro pojišťovací zprostředkovatele

Česká národní banka dne 13. srpna 2019 oficiálně převzala databázi otázek, která bude již od tohoto roku závazně používána pro odborné zkoušky podle zákona o distribuci pojištění a zajištění. Odborné zkoušky budou nově skládat všichni pracovníci pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří se podílí na distribuci pojištění. Nová povinnost se může týkat až 100 000 osob, které na trhu aktuálně působí a jsou zapsány v registru ČNB. 

Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven, k projektu říká: „Pro celý trh i pro nás jako asociaci je důležité především to, že zkoušky přinesou zvýšení odbornosti zprostředkovatelů. I proto jsme se do výběrového řízení přihlásili a následně otázky vytvořili,“ a dále dodává: „Jsem přesvědčený, že je přezkoušení zásadní pro kvalitu trhu. Na otázkách pro odborné zkoušky jsme pracovali ve spolupráci s celým pojišťovnickým sektorem a jeho odborníky, velmi si také vážíme spolupráce s Českou národní bankou a Ministerstvem financí.“

Největší dílo na pojišťovacím trhu je připraveno k použití

Zpracovaná databáze je výsledkem projektu, jehož zadavatelem je Česká národní banka. Vítězem zakázky se v říjnu loňského roku stalo konsorcium České asociace pojišťoven a Evropské asociace finančního plánování ČR. Spojením odborníků na trh pojištění a vzdělávání byl realizován dosud největší projekt tohoto druhu v ČR, což dokumentují následující údaje.

Seznam nejdůležitějších bodů:

  • 1500 vytvořených otázek v 6 tematických oblastech 
  • 100 případových studií 
  • Délka trvání projektu: 8 měsíců
  • Přes 70 členů týmu ČAP-EFPA
  • 271 pozvaných testerů a oponentů napříč trhem

Databáze má sloužit pro zvýšení odbornosti na trhu 

„Naším cílem bylo vytvořit takovou databázi otázek, která bude odpovídat přísnému a detailnímu zadání ČNB, a současně bude využitelná jako dobrý zdroj informací a znalostí pro uchazeče. Věříme, že úspěšný absolvent využije získané znalosti i v praxi, zejména díky využití prakticky orientovaných případových studií, uvádí Petr Volek, vedoucí projektu a člen Rady EFPA ČR.

Nové odborné zkoušky v pojišťovnictví - podpis dohody
Nové odborné zkoušky v pojišťovnictví – podpis dohody

Otevřená tvorba ve spolupráci s pojišťovnami

Tvůrci přizvali k oponentuře vznikajících otázek také široký okruh odborné veřejnosti. Přizvány byly všechny členské společnosti profesních asociací ČAP, EFPA, AČPM, ČASF, ČLFA, ČBA a dalších.

Pozvaní zájemci z pojišťoven i distribučních společností měli možnost připomínkovat vznikající databázi dvěma způsoby:

  • vyzkoušet si test na pilotním testování v kongresovém sále ČNB, které se konalo v březnu 2019, 
  • vznášet připomínky k otázkám i studiím ve speciální online aplikaci EFPA, čehož využilo 188 osob z několika desítek společností napříč trhem.

Databázi otázek nyní bude spravovat Česká národní banka ve spolupráci s odborníky z ČAP a EFPA. První uchazeči budou skládat zkoušky u akreditovaných osob již od září 2019. Všichni pracovníci pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů pak musí odbornou zkoušku složit nejpozději do konce listopadu 2020.

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.