Registrační značky (RZ)

Aktuální seznam registračních značek v ČR, respektive jejich přidělených abecedních kódů, které jsou vázané na příslušný kraj. Informace najdete v přiložené tabulce.

První písmeno státní poznávací značky označuje kraj, ve němž bylo vozidlo registrováno. Státní poznávací značky používají ke svému odlišení kromě čísel a písmen také různé barvy znaků.

Registrační značky aut podle krajů

První písmeno státní poznávací značky označuje kraj, kde bylo vozidlo registrováno.
RZ Kraj
A PRAHA
B JIHOMORAVSKÝ KRAJ
C JIHOČESKÝ KRAJ
E PARDUBICKÝ KRAJ
H KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
J KRAJ VYSOČINA
K KARLOVARSKÝ KRAJ
L LIBERECKÝ KRAJ
M OLOMOUCKÝ KRAJ
P PLZEŇSKÝ KRAJ
S STŘEDOČESKÝ KRAJ
T MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
U ÚSTECKÝ KRAJ
Z ZLÍNSKÝ KRAJ


Státní poznávací značky (SPZ) motorových vozidel v České republice
v současném provedení jsou vydávány (podle zákona č. 56/2001 Sb.) od 1. července 2001, a jejich podoba je předepsaná vyhláškou č. 343/2014 Sb. o registraci vozidel od 1. ledna 2015.

Současně na starších vozidlech zůstávají i státní poznávací značky původního československého provedení a obsahu.

Kromě tohoto termínu se používaly nebo používají termíny jako poznávací značka nebo registrační značka (RZ). Termín registrační značka je v zákoně č. 56/2001 Sb. použit i nyní: „státní poznávací značka silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (dále jen „registrační značka“)“.

Obě označení jsou rovnocenná, nejde jimi rozlišovat starý a nový typ značky.

Registrační značky na přání

Od ledna 2016 je možnost zažádat o registrační značku s vlastním textem.

Na SPZ osobního automobilu může být 8 alfanumerických znaků obsahujících alespoň jednu číslici, SPZ motocyklů může obsahovat znaků 7. Značky nemohou obsahovat vulgární a hanlivé výrazy, názvy úřadů a dále písmena G, O, Q a W. Tyto poznávací značky jsou převeditelné, nicméně při jejich zničení či ztrátě není možná výměna. Cena je 10.000 Kč.

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.