Významné a mezinárodní dny 2016

Významných a mezinárodních dní se každoročně slaví několik stovek. Zde najdete ucelený přehled významných dní včetně jeho popisu – původ, vznik atd.

Přehled mezinárodních dnů (svátků) a roků

Pevné mezinárodní dny

Připadají vždy na stejný den (datum).

Pevné mezinárodní dny
Datum Název Vyhlášeno od kdy Vyhlásil
1. leden Nový rok
Světový den míru
1968 z iniciativy papeže Pavla VI.
4. leden Světový den Braillova písma
21. leden Mezinárodní den objímání
26. leden Mezinárodní den celníků] 1953 Světová celní organizace
27. leden Mezinárodní den památky obětí holocaustu 2005 OSN
28. leden Den ochrany osobních údajů 2007 EU (Rada Evropy)
31. leden Den dětí ulice 2009 Jugend Eine Welt
2. únor Světový den mokřadů 1971 Ramsarská úmluva
4. únor Světový den boje proti rakovině 2008 OSN
6. únor Mezinárodní den nulové tolerance ženské obřízce 2003 WHO
11. únor Světový den nemocných
Mezinárodní den žen a dívek ve vědě
1993
2016[5]
papež Jan Pavel II.
OSN
12. únor Den červené ruky
Darwinův den
2002
1997
International Coalition to Stop the Use of Child Soldiers
International Humanist and Ethical Union
13. únor Světový den rádia 2011 OSN, UNESCO
20. únor Světový den sociální spravedlnosti 2007 OSN
21. únor Mezinárodní den mateřského jazyka
Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu
Mezinárodní den boje proti kolonialismu
1999
1989
1948
UNESCO
WFTGA
konference mládeže zemí jihovýchodní Asie
22. únor Evropský den obětí (Evropský den zločinu)
Den sesterství
1989
1926
European Forum for Victim Services
Skautská organizace
29. únor Mezinárodní den boje proti vzácným chorobám 2008 Eurordis
1. březen Mezinárodního dne civilní ochrany
Den nulové diskriminace
1972
2014
International Civil Defence Organisation
UNAIDS
2. březen Mezinárodní den zásnub 2015 Filemon de Este
3. březen Světový den divoké přírody 1999 Washingtonská úmluva
8. březen Mezinárodní den žen (MDŽ) 1909 OSN
11. březen Evropský den mozku
Světový den muslimské kultury, míru, dialogu a filmu
Evropský den památky obětem terorismu
1998
2010
2005
Evropská aliance DANA
MyFavoriteReview
EU (Evropský parlament)
14. březen Den pí
Mezinárodní den akcí pro řeky a proti přehradám
1988
1997
International Meeting of People Affected by Dams
15. březen Světový den spotřebitelských práv 1962 J. F. Kennedy
20. březen Světový den štěstí
Světový den frankofonie
Světový den divadla pro děti a mládež
Světový den vrabců
2012
1970
2000
2010
Valné shromáždění OSN
Mezinárodní organizace Frankofonie
Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež
Nature Forever Society
21. březen Světový den Downova syndromu
Světový den poezie
Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace
Mezinárodní den loutkového divadla
Mezinárodní den lesů
Nourúz
2006
1999
1966
2002
70. léta 20. století
Downsyndrome International
UNESCO
OSN
UNIMA
FAO
OSN
22. březen Světový den vody
Světový den mimů
1993
2011
OSN
World Mime Organisation
23. březen Světový den meteorologie 1950 OSN, WMO
24. březen Světový den boje proti tuberkulóze
Mezinárodní den za právo na pravdu o hrubém porušování lidských práv a na důstojnost obětí
1882
2010
WHO
OSN
25. březen Mezinárodní den nenarozeného dítěte
Mezinárodní den památky obětí otroctví a transatlantického obchodu s otroky
Mezinárodní den solidarity se zadržovanými a nezvěstnými členy mírových misí
2008
2009
OSN
OSN
26. březen Světový den boje proti epilepsii (Purple Day) 2008
27. březen Světový den divadla 1961 ITI (1)
1. duben Mezinárodní den ptactva 1906 Konvence o ochraně užitečného ptactva
2. duben Mezinárodní den dětské knihy
Světový den zvýšení povědomí o autismu
1967
2007
Mezinárodní výbor pro dětskou knihu (IBBY)
OSN
4. duben Mezinárodní den proti nášlapným minám 2005 OSN
6. duben Mezinárodní den sportu za rozvoj a mír 2013 OSN
7. duben Světový den zdraví
Vzpomínka na genocidu ve Rwandě
1950 WHO
OSN
8. duben Mezinárodní den Romů 1971 v ČR 2001 Mezinárodní romská unie (RU)
11. duben Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů
Světový den Parkinsonovy choroby
v ČR 1997
12. duben Mezinárodní den kosmonautiky 2011 OSN
14. duben Světový den monitoringu diabetiků 1950 Mezinárodní federace diabetu
16. duben Světový den hlasu 200